top of page

Útgáfusjóður

 

Félagið úthlutar árlega úr Útgáfusjóði til félagsmanna.  Að jafnaði eru veittir eru tveir styrkir á ári en úthlutun tekur mið af fjármagnsstöðu sjóðsins, en hann er fjármagnaður með tekjum frá SFH.  Allir flytjendur þurfa að vera félagsmenn FÍT – klassískrar deildar FÍH og skilvís greiðsla árgjalds er skilyrði fyrir því að umsókn sé tekin til umfjöllunar.

 

Úthlutunarreglur Útgáfusjóðs FÍT – klassískrar deildar FÍH.


1.    Allir félagsmenn FÍT - klassískrar deildar FÍH eiga rétt á að sækja um styrk til sjóðsins.  Þeir skulu vera skuldlausir við félagið þegar umsóknarfrestur rennur út. Minnt er á að allir flytjendur sem koma fram á diskinum þurfa að vera félagsmenn og eru allir þátttakendur aðilar að umsókn     (verkefninu). Undanþága er þegar um einleik / einsöng með hljómsveit er að ræða.


2.    Umsóknum skulu fylgja:


•    nákvæmar upplýsingar um efnisskrá
•    upplýsingar um flytjendur útgáfunnar
•    áætlaðar dagsetningar á upptökum
•    kostnaðaráætlun og yfirlit yfir styrki
•    tilgreina skal útgefanda ef slíkur er þegar til staðar


3.    Verði um veigamiklar breytingar að ræða t.d. varðandi verkefnaval, flytjendur eða útgáfudag,     skal leita samþykkis stjórnar félagsins. Telji stjórnin að forsendur úthlutunar hafi raskast verulega, má afturkalla styrkinn. Hann skal þá renna aftur í Útgáfusjóð til úthlutunar.  


4.     Stjórn FÍT - klassískrar deildar FÍH ákveður styrkupphæð og fjölda styrkja hverju sinni. Styrkir skulu auglýstir árlega.  Stjórn FÍT - klassískrar deildar FÍH velur úthlutunarnefnd til eins árs í senn. Í henni eiga sæti tveir félagsmenn og einn aðili utan félagsins sem er jafnframt formaður     nefndarinnar.


5.    Úthlutun styrkja fer fram á aðalfundi félagsins eða á almennum félagsfundi. Við störf sín skal     úthlutunarnefnd hafa aðgang að umsóknum fyrri ára.
6.    Nefndin skal rökstyðja styrkveitingu með greinargerð.
7.     Styrkir verða greiddir út að loknum upptökum. Útgáfa skal vera innan 36 mánaða frá úthlutun.

bottom of page